OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O RÓŻACH RODZICÓW

Z racji trwającego Roku św. Józefa zachęcamy do włączenia się w diecezjalne dzieło modlitwy różańcowej rodziców modlących się za swoje dzieci. Do utworzenia Róży Różańcowej Rodziców potrzebnych jest 20 osób, które codziennie poświęcą 5 minut na odmówienie jednego dziesiątka różańca w intencji swoich dzieci oraz dzieci rodziców ze swojej Róży. W ten sposób każdego dnia nasze dziecko zostanie otoczone modlitwą całej części różańca. Patronem Róż będzie św. Józef.

Do Róży Rodziców modlących się za swoje dzieci można dołączyć poprzez zgłoszenie drogą mailową (mail: biuroprasowe@diecezja.sosnowiec.pl). W mailu należy podać swoje imię i nazwisko oraz parafię, do której się należy. W mailu zwrotnym zostaną podane dalsze szczegóły. W momencie zamknięcia się liczby kolejnych 20 zgłoszeń, Róża Rodziców rozpoczyna swoją misję, o czym członkowie Róży zostaną poinformowani mailowo.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Ks. Józef Handerek
Ks. Przemysław Lech

OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE

 NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 24 STYCZNIA 2021

1. Dzisiejsza trzecia niedziela zwykła jest obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Dziś także przeżywamy światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Msze święte bez zmian o godzinie 7.30,  9.00  i 11.00. Taca przeznaczona na potrzeby parafii.

2.  Tak jak było to zapowiedziane w ubiegłą niedzielę i o czym nawet informują  Środki  Społecznego Przekazu, obchodzimy dzisiaj  Dzień solidarności z Chorwacją”. W jego  ramach, podczas każdej Mszy świętej, będziemy modlić się za  poszkodowanych, a przed kościołami zostanie przeprowadzona zbiórka datków na ten cel.

3. Jutro święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Tym dniem  kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.    

4. W tym tygodniu msze święte codziennie o godzinie 17.30. W poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobotę msze kolędowe. Zapraszam przedstawicieli rodzin do kościoła, a pozostałych członków by w domach w tym czasie się duchowo łączyli się w modlitwie/ na przykład odmawiając różaniec czy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

5. W piątek 29 stycznia msza święta kolędowa zostanie połączona z Apelem Jasnogórskim, który jest dziękczynieniem Bogu za konsekrację ołtarza i kościoła.

6.  Dziękuje pani sołtys , która jako jedyna przez dwa tygodnie sprzątała z mężem kościół. Za dwa tygodnie wznawiamy kolejkę. Wadę oraz mopy ,będę wystawiał na zewnątrz

7. W diecezji istnieje piękna inicjatywa o RÓŻACH RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA SWOJE DZIECI, Zachęcam by tą inicjatywą się zapoznać. Bliższe informacje na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej parafii

          8.     Zapraszam do zainteresowania się prasą katolicką: Niedzielą, Gościem Niedzielnym, Małym Gościem Niedzielnym.

ADORACJA – STYCZEŃ 2021

Kolęda Gdy się Chrystus rodzi (I–II zw.)

Panie Jezu Chryste, z wiarą adorujemy Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Klękamy dzisiaj, aby złożyć u Twoich stóp całe nasze dziękczynienie. W licznych kolędach wyśpiewujemy wdzięczność za to, że Ty, odwieczny Bóg, stałeś się człowiekiem i zamieszkałeś między nami. Adoracja Twojego żłobka przypomina nam o potrzebie adorowania Boga przez cały kolejny rok naszego życia.

Pismo Święte poucza, że gdy Bóg Ojciec wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: „Niech Mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boży” (Hbr 1,6). Panie Jezu Chryste, całe Twoje życie na ziemi, od przyjęcia ludzkiej natury aż do powrotu do nieba, otoczone jest obecnością aniołów. Niewidzialne duchy zostały stworzone przez Ciebie i dla Ciebie. Jak oznajmia św. Paweł: „W Tobie zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze” (Kol 1,6). Ewangelista Mateusz zapowiada: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim” (Mt 25,31).

Jezu Chryste, Twój żłóbek i całe Twoje życie otoczone jest służbą i adoracją aniołów. To oni w środku nocy obudzili pasterzy i posłali ich do Betlejem. W naszym życiu spełniają tę samą misję. Budzą naszą wiarę i zachęcają do służby i adoracji. Dziękujemy za to, że pomagają nam odnajdywać Ciebie, Panie, i dają przykład oddania Tobie należnej chwały.

Kolęda Gdy się Chrystus rodzi (III–IV zw.)

Wszechmogący Panie, kiedy przychodzisz do nas w ludzkiej postaci, to na nowo odkrywamy godność każdego człowieka. Boskie Dzieciątko, kiedy klękamy przed Tobą w betlejemskiej stajence, nasze serca stają się bardziej wrażliwe na drugiego człowieka. Podczas adoracji żłóbka nasze serca napełniają się pobożnością, delikatnością, pokorą, życzliwością i żarliwością w miłości Boga i bliźnich. Z łaskami Twojego narodzenia, Panie, chcemy wkraczać w rozpoczęty rok. Przypominać nam będzie o nich każda niedzielna Eucharystia, a szczególnie hymn Chwała na wysokości Bogu. Po raz pierwszy w liturgii starożytnego Kościoła zaśpiewano go w noc Bożego Narodzenia podczas Mszy Świętej sprawowanej przez papieża. Przepisy liturgiczne zachęcają nas, aby Gloria śpiewać z „pobożnością, pokorą i żarliwością”, a wymawiając imię „Jezus”, ze czcią pochylić głowę.

Panie Jezu Chryste, z tej adoracji żłóbka chcemy zabrać ten gest pochylenia głowy podczas śpiewania z aniołami Gloria. A dzisiaj wraz z niebieskimi duchami uwielbiamy i adorujemy Boga (po każdym wezwaniu można zaśpiewać: „Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!”):
– za to, że odwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami;
– za stworzenie wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne, za stworzenie aniołów i ludzi;
– za dar życia i rodziny;
– za czas świętowania i odpoczynku;
– za kolejny rozpoczęty rok w naszym życiu;
– za Aniołów Stróżów, którzy troszczą się o nasze zbawienie;
– za każde dobro otrzymane od ludzi dobrej woli.

Kolęda Gdy się Chrystus rodzi (V-VI zw.)