LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

CZŁONKOWIE GRUPY:

ZBIÓRKI

Spotkania członków grup wyznacza Ks. Proboszcz

WIADOMOŚCI:

Trwają zapisy do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zapraszamy chętnych .