3 sierpnia  2020

17.30  +  Krystynę Szastak / od Stefana Dziuba, Andrzeja Dziuba z żoną, od rodzin  Misz i Warwas/

 4  sierpnia 2020  Wspomnienie Świętego  Jana  Marii Vianeya

17.30 + Stanisława Wiśniewskiego / od syna Jerzego z żoną /

  5  sierpnia  2020

17.30 + Zofię Bijak / od  wnuka Damiana z rodziną i od swatowej  Henryki  Kolano/

  6  sierpnia  2020 Święto  Przemienienia  Pańskiego

17.30  +  Stanisława  Białas / od Doroty i Stefana  Flak /

   7  sierpnia   2020  PIERWSZY  PIĄTEK  MIESIĄCA

7.30  W intencji Bogu wiadomej

 

  8 sierpnia   2020 Wspomnienie Świętego Dominika

7.30  W  intencji parafian

14.30 ślub ; Sobczyk i Jabłońska

16.00 ślub ; Kańtoch i Kochaniak

  9 sierpnia   2020  XIX NIEDZIELA   ZWYKŁA

7.30  +  Mariannę  Szymańską / od uczestników pogrzebu /

9.00  + Czesławę i  Stanisława Sowińskich i  Zbigniewa  Kańtoch / od  rodziny /

11.00  + Bożenę Trzcionka / 2-ga rocznica śmierci/ i + Zenon Trzcionka/ 9-ta rocznica śmierci / od córek i syna z rodzinami